Klachtenregeling

Uiteraard doen wij ons best om de begeleiding van jullie zwangerschap, bevalling en kraamtijd zo goed mogelijk te laten verlopen.

Indien je echter toch een klacht en / of opmerking hebt over de door onze verleende verloskundige zorg, adviseren wij je om dit met één van ons te bespreken.

Wanneer een gesprek niet mogelijk is of wanneer een gesprek niet leidt tot een oplossing. Dan bestaat de mogelijkheid om je klacht voor te leggen aan de Klachtencommissie van de KNOV.

De Klachtencommissie van de KNOV:

  • Doet een uitspraak over de gegrondheid van je klacht
  • Doet een aanbeveling aan de verloskundige
  • Behandelt je klacht onafhankelijk
  • Hanteert het beginsel van hoor en wederhoor
  • Heeft geheimhoudingsplicht
  • Doet geen uitspraak over aansprakelijkheid of schadevergoeding
  • Na de uitspraak van de klachtencommissie blijft het altijd mogelijk om je klacht aan een andere instantie voor te leggen. Je kunt terecht bij de volgende instanties:

Zorgbelang Nederland
Bij Zorgbelang Nederland kun je terecht voor het registreren van klachten en het bieden van ondersteuning bij klachtmeldingen.

IGZ, Inspectie voor de Gezondheidszorg
Bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg kun je terecht met een klacht over de klachtenregeling van je zorgaanbieder.

Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Het tuchtcollege beoordeelt of de aangeklaagde hulpverlener heeft gehandeld volgens de regels van de beroepsgroep.

KNOV Klachtencommissie
Postbus 2001, 3500 GA Utrecht
Tel. 073 – 689 18 90
E-mail: evanmackelenbergh@knov.nl

Kwaliteitsregister

In de praktijk hechten wij veel waarde aan kwaliteit. Uiteraard zijn wij ingeschreven in het kwaliteitsregister van de KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen).

 

Deze inschrijving is een officieel keurmerk dat aantoont dat de praktijk werkt volgens de richtlijnen en standaarden van de KNOV. Voor meer informatie kun je terecht op www.knov.nl.

Contact

Hoofdstraat 9, 9501 CL Stadskanaal

Praktijk: 0599 65 22 47

Spoed: 06 13 33 55 51

Fax: 0599 65 84 07

E-mail: info@verloskundigenflow.nl