Hielprik en gehoortest

Wanneer er bij het gemeentehuis aangifte van geboorte is gedaan, gaat er via de gemeente een seintje naar de wijkverpleegkundige in de buurt. De wijkverpleegkundige zal tussen de 4e en 7e dag na de geboorte bij jullie thuis langs komen voor de hielprik en gehoortest.

 

Hielprik

Iedere pasgeborene in Nederland krijgt een hielprik aangeboden. Hierbij worden enkele druppels bloed afgenomen via een klein prikje in de hiel. In een laboratorium wordt het bloed onderzocht op de 17 zeldzame, maar ernstige aandoeningen. Deze aandoeningen zijn niet te genezen. Maar vroegtijdige opsporing kunnen de gevolgen van deze aandoeningen wel voorkomen of beperken. Met behulp van bijvoorbeeld een dieet of medicijnen kan je kindje dan behandeld worden. Het is daarom belangrijk voor de gezondheid van je kind dat je meedoet aan de hielprik.

Dragerschap
Sinds begin 2011 wordt er ook gekeken naar dragerschap van 2 verschillende ziektes. Dragers hebben de ziekte zelf niet en kunnen de ziekte ook nooit krijgen. Uit de screening kan blijken dat je kindje drager is van sikkelcelziekte of taaislijmziekte (cystic fibrosis). Dit betekent dat één of beide ouders óók drager is van sikkelcelziekte of taaislijmziekte. Dat kan gevolgen hebben voor je eventuele volgende zwangerschap. Het feit dat je kind drager is van sikkelcelziekte of taaislijmziekte kan ook van belang zijn voor andere familieleden, omdat ook zij drager kunnen zijn. De hielprik vindt alle dragers van sikkelcelziekte. Bij taaislijmziekte wordt slechts een klein deel van de dragers gevonden.
Heb je bezwaar tegen het ontvangen van informatie over dragerschap bij je kindje? Geef dit dan aan bij degene die de hielprik uitvoert. De screener vraagt je dan om een paraaf te zetten op de hielprikkaart.

Uitslag
Geen bericht is goed bericht. Je wordt alleen gebeld wanneer er na onderzoek aanwijzingen op afwijkingen zijn. Hoewel de testmethoden van de hielprik goed zijn, is de uitslag niet 100% betrouwbaar. Bij afwijkende bevindingen wordt je kindje standaard opnieuw geprikt. Over de uitslag van een tweede hielprik krijg je altijd bericht, dus ook als deze goed is.

 

Gehoorscreening

Bij de gehoorscreening worden beide oren gecontroleerd, om te testen of jullie kindje goed kan horen. De gehoorscreening test hiermee indirect of het gehoor voldoende is voor een normale taal- en spraakontwikkeling op latere leeftijd. Zonder goed gehoor leert een kindje namelijk niet goed luisteren en praten. Hoe eerder een slecht gehoor wordt ontdekt, hoe eerder je kindje kan worden behandeld.
De gehoorscreening is pijnloos, duurt vaak maar enkele minuten en de uitslag krijg je direct.
Water of oorsmeer in het oortje, of teveel omgevingsgeluiden kan de gehoorscreening doen mislukken. Er wordt dan een afspraak gemaakt voor een tweede screening.

Meer informatie? Folder: Screening bij pasgeborenen

 

Kwaliteitsregister

In de praktijk hechten wij veel waarde aan kwaliteit. Uiteraard zijn wij ingeschreven in het kwaliteitsregister van de KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen).

 

Deze inschrijving is een officieel keurmerk dat aantoont dat de praktijk werkt volgens de richtlijnen en standaarden van de KNOV. Voor meer informatie kun je terecht op www.knov.nl.

Contact

Hoofdstraat 9, 9501 CL Stadskanaal

Praktijk: 0599 65 22 47

Spoed: 06 13 33 55 51

Fax: 0599 65 84 07

E-mail: info@verloskundigenflow.nl