Regelzaken

Moeders voor Moeders

Moeders voor moeders is een landelijke organisatie die stellen in Nederland helpt bij vruchtbaarheidsproblemen. Je kunt als zwangere deze stellen helpen door het inzamelen van je urine tot je 16e week van je zwangerschap. In deze periode van de zwangerschap kan uit de urine het hCG-hormoon gewonnen worden. Van dit hCG-hormoon worden geneesmiddelen gemaakt die kunnen worden gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Wil je meer lezen over en/of meedoen met dit geweldige initiatief?

Kijk dan op de website www.moedersvoormoeders.nl

Kraamzorg

Je kunt je na de termijnecho al aanmelden bij de kraamzorg. Doe dat zo vroeg mogelijk, het liefst als je een week of 12 zwanger bent, maar uiterlijk in de 20e week. Zo is de kans het grootst dat je het aantal uren kraamzorg krijgt dat je nodig hebt. Het kan voorkomen dat je door drukte minder uren krijgt, bijvoorbeeld in vakantieperiodes of bij een geboortegolf. Je krijgt altijd het wettelijk minimum aan kraamzorg: 24 uur verdeeld over 8 dagen.

Erkenning en ouderlijk gezag

Als je niet bent getrouwd, is de biologische vader niet automatisch de officiële vader van je kind. Hij moet het kind daarom erkennen. Dit kan bij de Burgerlijke Stand van de gemeente waar je woont.

Naast erkennen is het vaak ook wenselijk dat de vader het ouderlijk gezag over het kind krijgt. Met het ouderlijk gezag kan de vader beslissingen nemen over de opvoeding en verzorging van het kind. Ouderlijk gezag kan alleen worden aangevraagd als de vader het kind heeft erkend. Dit ouderlijk gezag kan pas na de geboorte worden aangevraagd.

Werk

Je bent wettelijk verplicht uiterlijk 3 weken voor ingang van je zwangerschapsverlof aan je werkgever te vertellen dat je zwanger bent. Voor je werkgever is het uiteraard prettiger als je dit eerder doet. Zo kan hij of zij alvast op zoek naar een geschikte vervanger.

Met een zwangerschapsverklaring kan je werkgever een zwangerschapsuitkering aanvragen. Je krijgt de zwangerschapsverklaring van ons mee, zodra we de uitgerekende datum definitief hebben vastgesteld.

Zwangerschapsverlof

Je mag maximaal 6 weken voor de uitgerekende datum met verlof gaan. Je bent echter verplicht om minimaal 4 weken voor de uitgerekende datum te stoppen met werken. Het totale verlof duurt 16 weken. Je hebt dus altijd minimaal 10 weken na je bevalling vrij ook wanneer de baby later dan gepland geboren wordt.

Kwaliteitsregister

In de praktijk hechten wij veel waarde aan kwaliteit. Uiteraard zijn wij ingeschreven in het kwaliteitsregister van de KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen).

 

Deze inschrijving is een officieel keurmerk dat aantoont dat de praktijk werkt volgens de richtlijnen en standaarden van de KNOV. Voor meer informatie kun je terecht op www.knov.nl.

Contact

Hoofdstraat 9, 9501 CL Stadskanaal

Praktijk: 0599 65 22 47

Spoed: 06 13 33 55 51

Fax: 0599 65 84 07

E-mail: info@verloskundigenflow.nl