Onderzoeken

In de zwangerschap zijn er verschillende onderzoeken mogelijk, namelijk screening op down-, edwards- en patausyndroom en de 20 weken echo. Deze onderzoeken zijn niet verplicht. Je beslist zelf of je ze wilt.

 

Prenatale screening

Alle zwangere vrouwen kunnen sinds 2008 vragen om een prenataal screeningsonderzoek. Zo’n screening staat dus los van je leeftijd, je gezondheid of de gezondheid van je familieleden. Dit betekent dus dat je ook screening kunt laten verrichten als er op voorhand geen reden is om aan te nemen dat je een grotere kans hebt op het krijgen van een kindje met een aangeboren afwijking.

Er zijn twee soorten onderzoeken mogelijk:

  • Screening op down-, edwards- en patausyndroom
    • Combinatietest
    • NIPT
  • 20 weken echo

Folder: Prenatale screening

Combinatietest

De combinatietest bestaat uit een combinatie van twee onderzoeken:

  1. Een bloedonderzoek bij de zwangere in de periode van 9 tot 14 weken van de zwangerschap. Het laboratorium onderzoekt het bloed.
  2. Een nekplooimeting met een echo bij het kind in de periode van 11 tot 14 weken zwangerschap. Alle kinderen hebben een dun vochtlaagje onder de huid in de nek: de nekplooi. Hoe dikker de nekplooi, hoe groter de kans is dat het kind down-, edwards- of patausyndroom heeft.

De combinatietest berekent de kans dat uw kind down-, edwards- of patausyndroom heeft. Het onderzoek geeft dus geen zekerheid. Bij een verhoogde kans op een kind met down-, edwards- of patausyndroom kun je kiezen wel of geen vervolgonderzoek te doen. Bij dit vervolgonderzoek is met zekerheid vast te stellen of uw kind een van deze aandoeningen heeft of niet. Als de kans op een kind met down-, edwards- of patausyndroom kleiner is dan 1 op 200 (bijvoorbeeld 1 op 1.000), heb je geen vervolgonderzoek nodig.

NIPT

De NIPT betekent niet-invasieve prenatale test. Bij deze test wordt er bloed afgenomen uit de arm van de zwangere. Het laboratorium onderzoekt het DNA in het bloed op chromosoomafwijkingen en kan zo bepalen of er aanwijzingen zijn dat het kind down-, edwards- of patausyndroom heeft. Je kunt alleen kiezen voor de NIPT als u meedoet aan een wetenschappelijke studie.

Bij de NIPT onderzoekt het laboratorium stukjes erfelijk materiaal (DNA) in het bloed van de zwangere. In dat bloed zit ook een klein beetje DNA van de placenta (moederkoek). Dit DNA is bijna altijd hetzelfde als dat van het kind. Het laboratorium kan zo onderzoeken of er bij het kind een aanwijzing is voor down-, edwards- of patausyndroom.

De NIPT kan je laten doen vanaf 11 weken van de zwangerschap.

Folder: Prenatale screening

 

20 weken echo

Bij de 20-weken echo wordt uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van de organen van de baby. Zo wordt er gekeken naar de eventuele aanwezigheid van een open ruggetje of een open schedeltje. Ook wordt gekeken of de baby goed groeit en of er voldoende vruchtwater is.

De 20-weken echo is een redelijk betrouwbare methode om ernstige aangeboren afwijkingen te ontdekken. Kies je ervoor om deze echo te laten doen, houd er dan rekening mee dat ook andere afwijkingen kunnen worden gezien. De echo brengt geen risico’s met zich mee.

Als bij de 20-weken echo iets afwijkends wordt gezien, zijn de gevolgen voor het kind niet altijd duidelijk. Meestal wordt vervolgonderzoek aangeboden. Het vervolgonderzoek bestaat uit een uitgebreid echoscopisch onderzoek oftewel een Geavanceerd echoscopisch onderzoek (GUO) door een gynaecoloog.

De 20 weken echo kan worden uitgevoerd in onze eigen verloskundigenpraktijk, kom je in aanmerking voor een GUO zullen we je doorverwijzen naar het UMCG.

Folder: 20 weken echo

 

Wil je meer informatie over onderzoeken in de zwangerschap, kijk dan op:

Kwaliteitsregister

In de praktijk hechten wij veel waarde aan kwaliteit. Uiteraard zijn wij ingeschreven in het kwaliteitsregister van de KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen).

 

Deze inschrijving is een officieel keurmerk dat aantoont dat de praktijk werkt volgens de richtlijnen en standaarden van de KNOV. Voor meer informatie kun je terecht op www.knov.nl.

Contact

Hoofdstraat 9, 9501 CL Stadskanaal

Praktijk: 0599 65 22 47

Spoed: 06 13 33 55 51

Fax: 0599 65 84 07

E-mail: info@verloskundigenflow.nl